Nieuws & beurzen

Nieuwe ontwikkeling van een desinfectieproduct met het PT4 label

Dialex Biomedica heeft de distributie aanvaard van LifeClean®, een product dat beschouwd wordt als een doorbraak in de reiniging en ontsmetting van oppervlakken en materiaal in keukens en de gehele voedselketen. LifeClean® dankt zijn bijzondere biocide werking aan het actieve bestanddeel chloordioxide, maar bevat geen alcohol of formaldehyde en evenmin chloorderivaten zoals hypochloriet. Daardoor blijven na gebruik geen schadelijke stoffen over, maar enkel zout en water en is LifeClean® één van de weinige volledig duurzame biociden. LifeClean® is klaar voor gebruik en is geklasseerd als volledig onschadelijk.

LifeClean® beantwoordt aan de specifieke noden voor een veilige voedselketen

Ontsmetting is essentieel in de keuken en de voedselproductie, zeker in verzorgingsinstellingen waar immuun gecompromitteerde patiënten verblijven. Maar in de specifieke PT4 normering is de keuze van desinfectieproducten in de keuken zeer beperkt, waardoor het moeilijk is om doeltreffendheid met gebruiksgemak te combineren.

Chloor wordt vaak beschouwd als de meest doeltreffende ontsmetting, maar de meeste producten op basis van chloor zijn bij de noodzakelijke hoge concentraties schadelijk, corrosief voor materialen en erg hinderlijk in het gebruik. Chloordioxide daarentegen is veel actiever en dus doeltreffend in veel lagere concentraties en heeft geen van de hierboven vernoemde nadelen. Spijtig genoeg was chloordioxide tot voor kort in praktijk niet bruikbaar omdat het in oplossing uiterst onstabiel is en onmiddellijk moet gebruikt worden. Het Zweedse bedrijf LifeClean ontwikkelde echter een uniek productieproces waarbij chloordioxidegas in een uiterst stabiele waterige oplossing wordt opgeslagen en zelfs tot 12 maanden kan bewaard worden.

Microbiologisch uiterst actief

LifeClean® is uiterst krachtig: bactericide, fungicide, virucide én sporicide, dit alles binnen erg korte contacttijden. Het beantwoordt aan de strengste EN en AOAC normen (o.a. EN 13624, EN 13704, EN 13727, EN 14348, EN 14349, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 14675, EN 16615, EN 16777, EN 17126, en AOAC 961.02). De standaard concentratie van 200 ppm elimineert de meeste micro-organismen in 30 seconden tot 2 minuten, en zelfs bacteriële sporen in minder dan 5 minuten, tegenover 10 tot 15 minuten contacttijd nodig bij andere traditionele sporicide biociden.

Eenvoudig in gebruik

De totale afwezigheid van toxiciteit, de sterke biocide activiteit, het elimineren van biofilm en zijn milieuvriendelijkheid maken dat LifeClean® overal en op elk oppervlak als enig product gebruikt kan worden. Hierdoor wordt de procedure voor het personeel veel eenvoudiger. Lifeclean® kan onbeperkt gebruikt worden om materiaal, transportcontainers, verbruiksgoederen, oppervlakken en sanitair te ontsmetten dat te pas komt bij de productie, stockage en transport van voedsel en dranken, zelfs van drinkwater.

Gedetailleerde testresultaten kan u terugvinden in de brochure

Los daarvan elimineert Lifeclean® evenzo droge biofilm, een probleem dat meer en meer onder de aandacht komt in de gezondheidssector.